วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

Food Waste แค่ไหนถึงจะพอ

ผลงาน Food Waste เรื่อง แค่ไหนถึงจะพอ จากทีมนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอิสลามสันติชน เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Food waste ซึ่งมีผู้ส่งผลงานประกวดรวมทั้งสิ้น 127 ผลงาน งานจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จัดโดย บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี