วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

SANTICHON SCI & IT Day 2019

บรรยากาศวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCI & IT Day 2019 ณ อาคารมัธยมปลาย จัดโดย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ SPH เมื่อ 3 ก.ย. 62