วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

นักเรียนได้คะแนน100 คะแนนเต็ม (I-NET)

05 ม.ค. 2563
180

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นริสา น้อยนงเยาว์ ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบอิสลามศึกษา (I-NET) วิชา อัล อัคลาค ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2562