วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

The Giftted

 The Giftted 

      วันพุธที่  18 มกราคม 2565  ทางโรงเรียนอิสลามสันติชนได้จัดกิจกรรมวันเด็กของหนู วันครูของฉัน ขึ้นโดยจัดภายใต้ในแนวคิด “the Giftted” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนักเรียน และครู เนื่องในวันเด็กและวันครู เพื่อให้มีการสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน และให้รู้จักการทำหน้าที่อันดีงามของตน