วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

การศึกษานอกห้องเรียน

การศึกษานอกห้องเรียน

โรงเรียนอิสลามสันติชนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนที่  ณ.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566