วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

The Last Memory D-19

The Last Memory D-19

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา เมื่อส่งนักเรียนถึงฝั่ง ก็ยังคงเหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆ ที่มีให้กัน  ถึงเวลาที่นักเรียนจะเดินออกตามหาความฝันใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้วพบกัน SIS19

“Thank you for everything that you’ve accomplished so far, and good luck to everything you will in the future.”