วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประมวลภาพบรรยากาศการเปิดตัว และการหาเสียงทั้ง 4 พรรค

บรรยากาศของการหาเสียง และการนำเสนอนโยบายจาก พรรค Sigma เบอร์ 1

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…

https://photos.app.goo.gl/kQDbNHAhd5fJRife8

บรรยากาศของการหาเสียง และการนำเสนอนโยบายจาก พรรค Diversity เบอร์ 2

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…

บรรยากาศของการหาเสียง และการนำเสนอนโยบายจาก พรรค Marceline เบอร์ 3

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…

https://photos.app.goo.gl/zfS6UH8sobeUWzKZ6

บรรยากาศของการหาเสียง และการนำเสนอนโยบายจาก พรรค Ta-ah-hoob เบอร์ 4 

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่…