วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ENGLISH EXHIBITION

บรรยากาศภาพงานวันภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชน

โดยในงานจะมีการจัดจำลองบรรยากาศวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย

1. Japan 2.India 3.United kingdom 4.Italy 5.United Arab Emirates

กิจกรรมนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

สามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศในงานได้ที่

https://photos.app.goo.gl/utYzZSXq8UWji6nMA