วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

Science & Technology Day 2023

 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนอิสลามสันติชน ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันอัีงคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักเรียนได้มีความสนใจในรูปแบบต่างๆ

.
สามารถรับชมภาพบรรยากาศงานกิจกรรม และดาวน์โหลดภาพได้ที่..