วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

Flag Hoisting Ceremony of the 78 Anniversary

Flag Hoisting Ceremony of the 78 Anniversary

ครูและนักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนเข้าร่วมงาน ฉลองวันชาติอินโดนีเซีย ครบรอบ 78 ปี Flag Hoisting Ceremony of the 78 Anniversary

อาจารย์รัตนา สุขอุดม รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ ฟัฏลีนา สาบา ผู้ประสานงาน นำนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 28 คน เข้าร่วมงานที่ สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

ในการนี้ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแสดง และนำเสนอผลงานของโรงเรียนให้แขกที่่มาร่วมงานชม และรับมอบประกาศนียบัตรจากพณ.ท่าน ทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย