วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

วิทย์สุขภาพ พาพวกเราไปไหน…..มาชมกันครับ.

โรงเรียนอิสลามสันติชนได้จัดกิจกรรมพานักเรียนกลุ่มวิชา SECTOR พยาบาล และ SECTOR วิทย์สุขภาพ
 เข้าศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ณ ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
…………………………………………………………….
เชิญชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ที่