วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนอิสลามสันติชน ประจำปีการศึกษา 2566

ณ นาคนาวาฟาร์ม ตำบลดงพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

บรรยากาศค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 1 https://photos.app.goo.gl/VkLZ7sjSuQWAE3HW7
บรรยากาศค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 2 https://photos.app.goo.gl/PSPtgLE2hUpWMjCYA
บรรยากาศค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 3 https://photos.app.goo.gl/w8rhc6b6Wfd8DwhZ9