วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ระเบียบโรงเรียนอิสลามสันติชน

ระเบียบโรงเรียนอิสลามสันติชน

ว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๕๑)

ท่านผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถติดตามทำความเข้าใจระเบียบโรงเรียนอิสลามสันติชน (ฉบับแก้ไข)

ได้ทาง https://drive.google.com/file/d/1X19rWL2tVHp-0oKYuaCh7QMnRGQ7jPjE/view?fbclid=IwAR0pdudpQZfiv5tOKO3NfB8SkRccVRUfib0IXaDLZtXI_u0xh8RU9p1nVlQ&pli=1

 

หรือ Scan QR Code