วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

SANTICHON GAMES 2023

SANTICHON GAMES 2023

โรงเรีียนอิสลามสันติชน ได้จัดกิจกรรม SANTICHON GAMES 2023 ขึ้นในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 

เชิญรับชมภาพบรรยากาศ SANTICHON GAMES 2023 ได้ทาง

บรรยากาศวันที่ 1

https://photos.app.goo.gl/iungmy5eCeLctia87

บรรยากาศวันที่ 2

https://photos.app.goo.gl/EJ3cXzP4CHyXSj8g9

บรรยากาศวันที่ 3

https://photos.app.goo.gl/Vzaqbuf7DGNZtqXG6

บรรยากาศวันที่ 4

https://photos.app.goo.gl/dCRj2Y8cAUeibDDd7