วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

SIS Squad EP.1 | ตามรอยขุนช้างขุนแผน สู่วรรณคดีไทย

SIS Squad EP.1 | ตามรอยขุนช้างขุนแผน สู่วรรณคดีไทย รวมบรรยากาศการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยบรรยากาศความสนุกสนานจะเป็นอย่างไร เชิญรับชมได้เลย!!