วันพุธ, 27 กันยายน 2566

สันติชน กับ จินตคณิต

การใช้เครื่องคิดเลข VS การใช้ลูกคิด แตกต่างกันอย่างไร ?

           ปัจจุบันคนส่วนมากจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องคิดเลขแบบ ดิจิตอลซึ่งมีความหลากหลายให้เลือกใช้ได้ตามใช้ชอบ การใช้ ลูกคิดนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้จะต้องแปลงตัวเลขเพื่อดีดลงบนลูกคิดไปตําแหน่งต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้ลูกคิดนั้นจะต้องใช้สมองในการคํานวณพร้อมทั้งการจินตนาการร่วมด้วย เป็นการฝึกทั้งคํานวณและจินตนาการไปในตัว

          ซึ่งจะเห็นได้ชัด จากการได้ฝึกใช้ลูกคิดตั้งแต่เด็กๆโดยการเรียนคณิตก็จะสามารถช่วยพัฒนาสมองได้อย่างดี ซึ่งการ ฝึกสมองด้วยจินตคณิตนั้นไม่ได้ฝึกสมองเพียงแค่ซีกเดียว แต่การเรียนจินตคณิตด้วยลูกคิด จะช่วยฝึกสมองทั้งสองซีกไป พร้อมๆกัน ซึ่งส่งผลดีให้กับเด็กได้หลายๆ ด้าน ไม่ได้แค่เพียง ช่วยให้เด็กคิดเลขได้ไวขึ้นแต่เป็นการฝึกสมาธิและการ จินตนาการไปด้วยซึ่งถือเป็นการฝึกและพัฒนาแบบองค์รวมของระบบสมองเลยก็ว่าได้ การเรียนลูกคิดเป็นเรื่องที่ช่วยให้ เด็กๆมีสมาธิมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนในด้าน ต่างๆ ของเด็กๆ ตามมาอีกมากมาย