วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

Back To School 2023

Back To School 

Go to the future

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชน  ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

ในปีการศึกษา 2566 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นบ้าง? เรามาติดตามไปด้วยกันนะ อินชาอัลลอฮ